•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
 • >> ดูทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ "กรมดุริยางค์ทหารบก" welcome to "Royal Thai Army Band Department"     
 • ดย.ทบ.ร่วมบันทึกเสียงเพลงสำคัญของแผ่นดินใหม่ ดย.ทบ. จัดนักร้อง ชาย-หญิง จำนวน ๘ นาย ร่วมบันทึกเสียงเพลงสำคัญของแผ่นดินใหม่กับวงดุริยางค์ฟิลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย ( TPO ) ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคารฯ ในวัน เสาร์ ที่ ๑๙ พ.ค.๖๑
 • ดย.ทบ.จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประมวลภาพ จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยทำความสะอาดบริเวณวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ณ วัดเทวราชกุญชร เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๑
 • งานเลี้ยงรับรอง ผบ.ทบ.สิงคโปร์ กรมดุริยางค์ทหารบกจัดวงหัสดนตรี ผสมวงดนตรีไทยในงานเลี้ยงรับรอง ผบ.ทบ.สิงคโปร์ โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ อาคารรับรองเกษะโกมล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๑
 • พิธีปฐมนิเทศ นักเรียนดุริยางค์ทหารบก กรมดุริยางค์ทหารบก ได้จัดพิธีปฐมนิเทศ นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็น ประธานในพิธี ณ ห้องพิณทอง ภายในอาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๗ พ.ค.๖๑
 • พิธีส่งมอบเครื่องหมาย นักเรียนบังคับบัญชา หมายเลขชั้นปี กรมดุริยางค์ทหารบก ได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องหมาย นักเรียนบังคับบัญชา หมายเลขชั้นปี ประดับเครื่องหมายเลขชั้นปี นดย.ทบ. และประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็น ประธานในพิธี ณ ห้องพิณทอง ภายในอาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๑
 • พิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติงาน ก่อนการรับราชการประจำปี ๒๕๖๑ กรมดุริยางค์ทหารบก ได้จัดพิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติงาน ก่อนการรับราชการประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็น ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมดุริยางค์ทหารบก นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ร่วมพิธี ณ ห้องพิณทอง ภายในอาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๑
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สป. สาย สก. (กลองเล็กเดินแถวพร้อมอุปกรณ์ และขลุ่ยปิคโคโล่พร้อมกล่อง)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อ สป. สาย สก. (กลองเล็กเดินแถวพร้อมอุปกรณ์ และขลุ่ยปิคโคโล่พร้อมกล่อง) สนับสนุน พล.1 รอ., พล.ม.2รอ. และ นสศ. จำนวน 2 รายการ
 • เปิดเผยราคากลางจัดหา สป. สาย สก. (กลองเล็กเดินแถวพร้อมอุปกรณ์ และขลุ่ยปิคโคโล่พร้อมกล่อง) สนับสนุน พล.1 รอ., พล.ม.2รอ. และ นสศ. จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบก จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบก จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เปิดเผยราคากลางจัดหาเครื่องดนตรีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบก จำนวน 29 รายการ
 • การสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขณะนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัครฯ ได้ที่ www.rtabs.net
 • พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ต.กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐
 • พิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกการบรรเลง การตรวจสอบการฝึกการบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ทหารบก หมวดดุริยางค์ในพื้นที่ ทภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๐