•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
 • >> ดูทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ "กรมดุริยางค์ทหารบก" welcome to "Royal Thai Army Band Department"     
 • ดย.ทบ.จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ หน้ากรมดุริยางค์ทหารบก
 • ดย.ทบ.จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พระราชทานตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๔๐ นาย ทำความสะอาดบริเวณวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก ณ วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑
 • พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร กรมดุริยางค์ทหารบก ประมวลภาพพิธีเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ร.ต.พิพัตร บุญรุ่งเรือง กรมดุริยางค์ทหารบก โดยมี พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิณทอง อาคารกองบัญชาการ กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๑
 • พิธีรายงานตัวส่งมอบหน้าที่ หน.นงก.ดย.ทบ. พิธีรายงานตัวส่งมอบหน้าที่ หน.นงก.ดย.ทบ. โดย จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิิธี และมอบของที่ระลึกให้ พ.ต.อัสกร เตชะผาสุขสันติ พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ ดย.ทบ.
 • พิธีเปิดตรวจสอบการฝึกการบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ ระดับกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิณทอง อาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๑
 • งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ดย.ทบ.จัดกำลังพลร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สป. สาย สก. (กลองเล็กเดินแถวพร้อมอุปกรณ์ และขลุ่ยปิคโคโล่พร้อมกล่อง)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อ สป. สาย สก. (กลองเล็กเดินแถวพร้อมอุปกรณ์ และขลุ่ยปิคโคโล่พร้อมกล่อง) สนับสนุน พล.1 รอ., พล.ม.2รอ. และ นสศ. จำนวน 2 รายการ
 • เปิดเผยราคากลางจัดหา สป. สาย สก. (กลองเล็กเดินแถวพร้อมอุปกรณ์ และขลุ่ยปิคโคโล่พร้อมกล่อง) สนับสนุน พล.1 รอ., พล.ม.2รอ. และ นสศ. จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบก จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบก จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เปิดเผยราคากลางจัดหาเครื่องดนตรีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบก จำนวน 29 รายการ
 • พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ต.กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐
 • พิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกการบรรเลง การตรวจสอบการฝึกการบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ทหารบก หมวดดุริยางค์ในพื้นที่ ทภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๐