•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > จัดซื้อ
 • 1
 • 2
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สป. สาย สก. (กลองเล็กเดินแถวพร้อมอุปกรณ์ และขลุ่ยปิคโคโล่พร้อมกล่อง)
 • ... (อ่านต่อ)
 • 14-02-2561
 •  
 • ประกาศประกวดราคาซื้อ สป. สาย สก. (กลองเล็กเดินแถวพร้อมอุปกรณ์ และขลุ่ยปิคโคโล่พร้อมกล่อง) สนับสนุน พล.1 รอ., พล.ม.2รอ. และ นสศ. จำนวน 2 รายการ
 • ... (อ่านต่อ)
 • 14-02-2561
 •  
 • เปิดเผยราคากลางจัดหา สป. สาย สก. (กลองเล็กเดินแถวพร้อมอุปกรณ์ และขลุ่ยปิคโคโล่พร้อมกล่อง) สนับสนุน พล.1 รอ., พล.ม.2รอ. และ นสศ. จำนวน 2 รายการ
 • ... (อ่านต่อ)
 • 14-02-2561
 •  
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบก จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ... (อ่านต่อ)
 • 14-02-2561
 •  
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบก จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ... (อ่านต่อ)
 • 14-02-2561
 •  
 • เปิดเผยราคากลางจัดหาเครื่องดนตรีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบก จำนวน 29 รายการ
 • ... (อ่านต่อ)
 • 03-02-2561
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
 • ... (อ่านต่อ)
 • 03-02-2561
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ... (อ่านต่อ)
 • 03-02-2561
 •